«

apr 24

Bootloaders

Under 2016 har det blivit ett antal bootloaders.
Hittills tre bootloaders samtliga på olika MPC processorer. MPC5633, MPC5668 och MPC5642.
Samtliga bootloaders är skapade för fordons industrin för olika typer av elektroniska enheter (motorstyrning, instrument m.m.). Dessa bootloaders följer HIS-Herstellerinitiative Software med CAN-Controller Area Network kommunication och ISO15765 transport protokoll. Diagnos protokoll som används är ISO14229.